Chapter/Hoofdstuk 1

Cupid amidst Kalashnikovs / Cupido tussen Kalasjnikovs

[Yemen, 2004] / [Jemen, 2004]

[...]

Then I continue to Zabid. Once the capital of the country, it has turned into a dusty village with dilapidated houses which were once white, most of which appear to have been abandoned. When I look closer, I see old, blue-painted and richly decorated wooden doors with heavy, handmade locks, framed by carved white walls. Ceilings with blue-yellow-red-grey motifs of flowers, leaves, stars, coffee pots and geometric patterns on beams in which you can still clearly recognise the original shapes of the tree from which they were cut. Small, white minarets with stubby tips lean against even smaller mosques. Italian director Pasolini lived here in the early 1970s and filmed his Il Fiore Delle Mille e Una Notte. The Flower of a Thousand and One Nights, also known simply as Arabian Nights: an erotic film about love and travel, and the essential role of fate which so often links the two. In the strict Islamic society of Yemen, where sensuality remains hidden far behind those beautiful doors, it's hard to imagine that this film could have been made here. It's equally unlikely that the same fate would catch up with me a few weeks later in this same country.

[...]

[...]

Vervolgens reis ik naar Zabid. Ooit hoofdstad van het land, nu een verstoft dorp met vervallen, vaalwitte huizen waarvan de meeste verlaten lijken te zijn. Als ik beter kijk zie ik oude, rijkelijk versierde en blauwgeverfde houten deuren met zware, handgemaakte sloten, omlijst door gebeeldhouwde witte muren. Plafonds met blauw-geel-rood-grijze motieven van bloemen, bladeren, sterren, koffiekannen en geometrische patronen op balken waarin je nog duidelijk de oorspronkelijke vormen van de boom waaruit ze zijn gezaagd herkent. Kleine witte minaretten met stompe punten die tegen nog kleinere moskeetjes leunen. Hier heeft de Italiaanse regisseur Pasolini begin jaren zeventig gewoond en opnames gemaakt voor zijn Il Fiore delle Mille e una Notte. De Bloem van Duizend-en-een-Nacht, ook simpelweg Arabische Nachten genoemd. Een erotische film over liefde en reizen, en de essentiële rol van het lot dat die twee zo vaak met elkaar verbindt. In de streng-islamitische maatschappij van Jemen, waar sensualiteit ver achter die fraaie deuren verborgen blijft, is het moeilijk voor te stellen dat die film hier gemaakt kon worden. Even onwaarschijnlijk is het dat datzelfde lot mij een paar weken later in ditzelfde land te pakken zou krijgen.

[...]