Chapter/Hoofdstuk 10

Pacific solution / Cupido tussen Kalasjnikovs

[Kiribati&Nauru, 2012]

[...]
Her face distorts into that of an inflamed, rotund witch. She wriggles out of her chair and staggers towards me, her huge legs rubbing together with every step she takes. She sits down on me with her full weight, clutching for my phone with her sausage-like arms. The huge mass on my body forces the air out of my lungs. I'm just about able to stretch my arm out far enough so her gripping hands can't reach it. But I have no idea how to get out from under her or how long I can keep this up. Growling sounds coming from deep within her indicate that only one thing matters to her now: to take my mobile phone and make the recording stop. Until now, obesity was a meaningless number to me, a BMI of over 30. Now, for the first time, I feel what that actually means. My lungs have already been squeezed dry and I don't know how much longer my muscles and bones can take it. Besides, is the chair I'm sitting on designed for such a heavy load?
[...]
[...]
Haar gezicht verwringt zich tot dat van een boze, bolle heks. Ze wurmt zich uit haar stoel en waggelt naar me toe, waarbij haar enorme benen om elkaar heen schuren. Ze gaat met haar volle gewicht op me zitten, terwijl ze met haar worstenarmen richting mijn telefoon graait. De enorme massa op mijn lijf perst de lucht uit mijn longen. Ik kan nog net mijn arm zover strekken dat haar grijpgrage handen er niet bij kunnen. Maar ik heb geen idee hoe ik me onder haar vandaan kan worstelen of hoe lang ik dit vol kan houden. Van haar diepste binnenste komen grommende geluiden die aangeven dat er nu maar één ding voor haar telt: mijn mobieltje pakken en zorgen dat de opname stopt. Tot nu toe was obesitas voor mij een nietszeggend nummer, een bmi van boven de 30. Nu voel ik voor het eerst wat dat daadwerkelijk betekent. Mijn longen zijn al leeggeperst en ik weet niet hoe lang mijn spieren en botten haar nog kunnen torsen. Daarbij: is de stoel waar ik op zit wel berekend op zo’n zware last?
[...]