Chapter/Hoofdstuk 12

Doomed Tuesday / Gedoemde dinsdag

[Liberia, 2016]

[...]
I need to get to the airport as fast as I can. I walk to Henry's house. His wife gets him out of the shower, and I explain as matter-of-factly as possible what the problem is. 'Give me ten minutes and I'll take you', he says. Have I mentioned already that Henry is a terrific guy?Besides being an intelligent, hospitable and amusing man with whom I have had hours of good conversations, Henry turns out to be an excellent racing driver. The unpaved roads have been turned into streams of water and mud by the relentless tropical rains. He steers his white Toyota at high speed past stalled trucks and cars that are stuck in slimy mud up to their axles - they won't be able to get out for a while. Sorry guys, no time to help you now. In no time at all, the car, including the windows, is covered in red and brown sludge on all sides. Henry keeps pushing the accelerator, and every time I think we're going to spin or get stuck, he finds a way out and steers us through all sorts of tricky situations.
[...]
[...]
Ik moet zo snel mogelijk naar het vliegveld. Ik loop naar het huis van Henry. Zijn vrouw haalt hem onder de douche vandaan, en ik leg zo bondig mogelijk uit wat het probleem is. ‘Geef me tien minuten, dan breng ik je.’ Had ik al gezegd dat Henry een gouden vent is?Naast een uitermate goed ontwikkelde, gastvrije en amusante man waar ik al uren goede gesprekken mee heb gehad, blijkt Henry een uitmuntend coureur. De onverharde wegen zijn door de meedogenloze, tropische regens veranderd in stromen van water en modder. Hij stuurt zijn witte Toyota op hoge snelheid langs vastgelopen vrachtwagens en auto’s die tot over hun assen in de blubber staan en er voorlopig ook niet uit zullen komen. Sorry jongens, nu geen tijd om anderen te helpen. Binnen de kortste keren zit de auto, inclusief de ruiten, aan alle kanten onder de rode en bruine smurrie. Henry houdt het gaspedaal diep ingedrukt, en telkens als ik denk dat we gaan spinnen of vast zullen lopen, vindt hij een uitweg en stuurt hij ons uit netelige situaties.

[...]