Chapter/Hoofdstuk 16

Boom boom Buddha / Epilogue / Boem boem Boeddha / Epiloog

[Afghanistan, 2017]

[...]
How could they have imagined back then that their son, who would be born a few years after their journey, would travel all over the world? That, more than half a century later, he would be standing here, staring helplessly at the ruins of an ancient staircase which they climbed without even giving it a thought? How could they have imagined that one day that staircase and those statues would be destroyed? One of the stories of their amazing journey that impressed me the most was how they had had lunch on top of the Buddha by cracking walnuts on the huge, sandstone head. The shards of that head now lie swept together at the foot of the rock wall.
[...]
[...]
Hoe hadden ze zich toen kunnen voorstellen dat hun zoon, die een paar jaar na hun reis zou worden geboren, alle landen van de wereld zou bereizen? Dat hij hier ruim een halve eeuw later machteloos zou staan te kijken naar de puinhopen van een eeuwenoude trap waar zij gedachteloos naar boven liepen? Hoe hadden ze kunnen bedenken dat die trap en die beelden ooit zouden worden verwoest? Een van de verhalen van hun wonderlijke reis die het meest indruk op mij maakte, was hoe ze hadden geluncht bovenop de Boeddha door walnoten te kraken op het enorme, zandstenen hoofd. De scherven van dat hoofd liggen nu bij elkaar geveegd aan de voet van de rotsmuur.
[...]