Chapter/Hoofdstuk 8

Bear in the road / Beer op de weg

[Tajikistan&Kyrgyzstan, 2010] / [Tadzjikistan&Kirgizië, 2010]

[...]Then, I see a blackened house. Windows have disappeared. A burnt-out car wreck. Another house that has gone up in flames. Several more car wrecks. Black tree trunks whose branches and leaves have been devoured by a relentless fire. The closer we get to the centre, the more burnt-out houses we see, until we drive past entire streets lined with ashen houses and cars. Witnesses of blind violence and destruction. It’s still quiet in the car. Even the goat is no longer kicking.

[...]

[...]Dan zie ik een zwartgeblakerd huis. Ramen zijn verdwenen. Een uitgebrand autowrak. Nog een huis dat in vlammen is opgegaan. Meerdere wrakken van auto’s. Zwarte boomstammen waarvan de takken en bladeren zijn weggevreten door een meedogenloos vuur. Hoe dichter we bij het centrum komen, hoe meer uitgebrande huizen we zien, tot we langs hele straten rijden met in de as gelegde huizen en auto’s. Getuigen van blind geweld en vernietigingsdrang. Het is nog steeds stil in de auto. Zelfs de geit schopt niet meer.

[...]