Chapter/Hoofdstuk 9

Iron Lady in the Jungle / Iron Lady in de Jungle

[Gabon&Congo, 2013]

[...]
It's practically arm-wrestling without a table and then, suddenly, we're lying on the ground. The policeman on top of me, me on top of him: we roll over and over, the passport in the middle, neither of us intending to let go. As we spin around like this, I try to see if there are any witnesses, I notice that he is wearing a service pistol around his belt. But my anger at his attempts to kidnap and then destroy my passport and make my stay here much more complicated is greater than my caution. We growl, we scream and roll on. Now that his face is close to mine, I know for sure. He has been drinking and is determined not to give up.[...]

[...]
Het is armpje drukken maar zonder tafel en dan liggen we, opeens, op de grond. De politieman bovenop mij, ik bovenop hem: we rollen om en om, het paspoort in het midden, geen van tweeën van plan los te laten. Terwijl we zo draaien, en ik om me heen kijk om te zien of hier getuigen van zijn, zie ik dat hij om zijn gordel een dienstpistool draagt. Maar mijn woede om zijn pogingen mijn paspoort te kidnappen en vervolgens te vernietigen en zo mijn verblijf hier een heel stuk lastiger te maken, is groter dan mijn voorzichtigheid. We grommen, we schreeuwen, en rollen door. Nu zijn gezicht vlakbij het mijne is, weet ik het zeker. Deze man heeft gedronken en is vastberaden niet op te geven.[...]